Управление на архиви | Инвентаризиране, подреждане, описване, опаковане, съхранение, унищожение

quickdocs разполага с know-how, осигуряващо бързо и коректно архивиране на на големи обеми от документи. Нашите специалисти могат да Ви помогнат във всички аспекти на архивната обработка:

  • създаване на номенклатури и вътрешни процедури за обработка и управление на архив​

  • подреждане и комплектоване на документи

  • инвентаризиране и създаване на регистри на архивните единици

  • опаковане и етикиране

  • подреждане в архивохранилище и адресиране

  • съхранение в архивохранилище

  • управление на давностни срокове и конфиденциално унищожение​

Архивната обработка се извършва, както за съществуващите обеми, така и като регулярно обслужване за нови документи.