quickdocs осигурява всички дейности по електронно архивиране на документи.

Направете бизнеса си по-ефективен!

Комплексни решения за архивна обработка и съхранение на архиви.

Постигнете оперативна и финансова ефективност!

Бързината и коректността са от ключово значение.

Изберете професионалният подход!

Високо интегрирана функционалност за поддържащите бизнес дейности.

Автоматизирайте процесите!

НАШИ КЛИЕНТИ

check_iconКОРЕКТНОСТ check_iconБЪРЗИНА check_iconКАЧЕСТВО check_iconКОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

Какво мислят клиентите за нас?

Референции на наши клиенти за нашата работа

Дейностите по договора бяха изпълнени професионално и в съответствие, както с приложимите нормативни изисквания, така и с вътрешните изисквания на компанията ни.
Директор Информационно обслужване, Пенсионноосигурително дружество
По време на съвместната ни дейност „Куикдокс“ ООД показа, че е надежден изпълнител, работещ с методичност и професионализъм. Препоръчваме „Куикдокс“ ООД като коректен партньор с ефективен стил на работа, разполагащ с компетентен и опитен екип.
Head of Operational Risk and Internal Control System Procurement Manager, Лизингова компания
„Куикдокс“ ООД изпълни с компетентност и качество дейностите по договора за обработка (класифициране, подреждане, номериране на страници, индексиране, изготвяне на описи, етикиране).
Директор, ТП НОИ