quickSearch | Софтуер за управление на електронен архив

quickSearch е за компании, неразполагащи със собствено решение за архивиране и използване на електронни (сканирани) документи, без да се изисква интеграция с техни съществуващи системи. Може да се адаптира към всеки един бизнес модел, като по този начин осигури максимална функционалност, сигурност и удобна работа.

Клиентът получава право на ползване на къстъмизирано клиентско приложение с уеб базиран достъп, с включен хостинг и администриране. Поддържа бази данни от всякакви големини.

Софтуерът за електронен архив осигурява класифициране, индексиране (описване чрез въвеждане на стойности за предварително определени параметри в полета за търсене и индексиране), съхранението и използването на електронни документи в различни формати.

quickSearch предлага гъвкавост в параметризирането на отделните клиентски приложения (архиви), съобразно сектора и организационната структура на компанията Клиент, вида на документацията, изискванията към параметрите на търсене и др

Сигурност – високата степен на сигурност се гарантира чрез създаване на потребители с различни права и рестрикции. Всички файлове се криптират на сървъра и минават защитени през интернет.