Причина 7: Е, как ще го организираме цялото това нещо…

Отговорът звучи подобно на добре познатия призив „Не правете това вкъщи“. Всяка организация, фирма, институция има свой предмет на дейност и в това следва да е добра. Не е необходимо да се превръщате в специалисти по отношение на всяка поддържаща дейности, независимо дали тя е еднократна или текуща. Вземете си консултант, наемете си доставчик, използвайте вече съществуващо знание и опит.

А и ние винаги сме готови да откликнем, когато става дума за архивиране на документи! :)