Причина 6: По-сигурно е да си използвам оригинала! А и винаги мога да си го копирам, ако се наложи, нали?

Ако след всички изброени рискове, еко-съобразни идеи, организационни оттенъци и финансови акценти, може да изтъкнете тази причина, то … няма какво да ви отговорим, тъй като явно електронния архив не е за вас. А си мислехме, че се разбираме … :)

Очаквайте Причина 7: „Е, как ще го организираме цялото това нещо…“