Причина 4: Твърде много време ще отнеме!

Безцеремонно подминаваме вметнатите забележки от рода на „зависи от обемите, от качеството на документите, от исканите резултати, от съгласуването между участниците“ и всички останали, които може да са ви хрумнали и да продължават да ви хрумват.

Категорични сме!

Архивирането на документи, включително и електронното архивиране вече се случва в изключително кратки срокове. Разбира се, ако знаеш как да го направиш, а не „откриваш топлата вода“.

Превръщането на добросъвестно натрупаната хартия в елегантен, удобен и функционален електронен архив е въпрос на дни или броени седмици. Важното в случая е организацията и изпълнението на дейностите да бъде поверено на правилния човек или доставчик.

 

Очаквайте причина 5: „Нали си имаме информационна система – всичко е вътре!“