Управление на документиДигитални архивиОбработка на документи

Сканиране, структуриране, индексиране, софтуер
quickdocs осигурява всички необходими дейности по електронно архивиране на документи
Инвентаризиране, подреждане, описване, опаковане, съхранение
quickdocs разполага с know-how, осигуряващо бързо и коректно архивиране на на големи обеми от документи. Нашите специалисти могат да Ви помогнат във всички аспекти на архивната обработка.
Въвеждане, проверка, обработка
quickdocs има многообразен опит и разработени технологии за въвеждане, обработка и проверка на данни.
Архив, документооборот, правен софтуер
quickdocs ще помогне с леки приложения, изграждани изключително в съответствие с клиентската организация и нейната стратегия,които да повишат оперативната ефективност, да оптимизират ежедневната дейност, да подобрят анализирането на данните и в същото време да предоставят точна, подробна и навременна информация на мениджмънта.

Какво мислят клиентите за нас?

Референции на наши клиенти за нашата работа

Дейностите по договора бяха изпълнени професионално и в съответсвие, както с приложимите нормативни изисквания, така и с вътрешните изисквания на компанията.
Директор Информационно обслужване,, Пенсионноосигурително дружество
По време на съвместната ни дейност „Куикдокс“ ООД показа, че е надежден изпълнител, работещ с методичност и професионализъм. Препоръчваме „Куикдокс“ ООД като коректен партньор с ефективен стил на работа, разполагащ с компетентен и опитен екип.
Head of Operational Risk and Internal Control System Procurement Manager,, Лизингова компания
„Куикдокс“ ООД изпълни с компетентност и качество дейностите по договора за обработка (класифициране, подреждане, номериране на страници, индексиране, изготвяне на описи, етикиране).
Директор, , ТП на НОИ