Управление на документиДигитални архивиОбработка на документи

Подкрепа за успешния бизнес:

Дейностите по обработка и поддържане на документацията, извършвани от специалисти, са по-ефективни и при по-ниски разходи.​ ​Аутсорсингът на поддържащите дейности позволява на клиентите ни съсредоточаването върху същинските бизнес операции. ​​Проектно, почасово, регулярно – независимо от модела, може да сте сигурни, че quickdocs ще Ви осигури търсените резултати.

Ние разбираме, че качеството и надеждността на услугите, е от решаващо значение за нашите клиенти и спазваме най-високите стандарти в бранша в областта на сигурността. Естествено продължение на непрекъснатото ни подобрение е настоящия процес за подготовка за сертифициране по ISO 9001 (за качество) и ISO 27001 (за сигурност).

Ползи за клиента:

•  Намаляване оперативните и административните разходи
•  Печелите допълнително пространство във вашия офис
•  Бърза и точна доставка на документи
•  Отлична сигурност
•  Спестяване на стотици часове годишно за търсене и копиране на документи
•  Повишаване на контрола върху оторизираното използване на документация
•  Без повече изгубени документи
•  Въвеждане на надежден и устойчив подход в управлението и съхранението на архива

Предимства:​

•  ​устойчиво развитие благодарение на наличието на всички необходими ресурси във всеки един момент при минимален разход (плащане при използване)
•  по-лесен достъп до знание, добри практики, технологии, което води до възможност за иновации и ре-инженеринг
•  по-голяма прозрачност, наблюдение и контрол върху процесите и дейностите, вместо при управлението на служители и доставчици
•  времето за реакция на вътрешни и външни промени се скъсява
•  прави излишна нуждата от договаряне с много доставчици за различни услуги и продукти, продължаващо наемане/освобождаване на служители за административните и поддържащите функции. quickdocs осигурява и двете – изпълнение на някои от дейностите или намиране на най-добрия доставчик, ако е необходимо или изискуемо.

За кого:​

За клиентите, които са малки компании и стартиращ бизнес, имат недостиг на необходимия капитал, технологии, знания или време за да развият и управляват важни административни и поддържащи процеси.

​Клиенти на по-софистицираните ни решения са големи чуждестранни и български компании, за които аутсорсингът на поддържащи операции е позната практика и търсят качествен, многофункционален и надежден партньор, а не просто доставчик на услуги.

Държавните структури също могат да разчитат на услигите и продуктите на quickdocs, особено за решения, базирани основно на управление и обработка на документи на хартиен носител, електронни архиви и обработка на данни.