Управление на документиДигитални архивиОбработка на документи

quickSearch е софтуер за управление и съхранение на електронни (сканирани) документи с уеб базиран достъп. Функционалността му позволява добавяне на нови документи, търсене на документи по предварително зададени критерии и ключови думи, отварянето, запазването, принтирането им.

Приложението може да бъде конфигурирано изключително лесно, така че да се адаптира към всяка специфична организационна структура, бизнес модел, процеси и документооборот. Използването на такова решение максимална функционалност, сигурност и удобна работа.

quickSearch може да бъде инсталиран във Ваша среда или използван като услуга при хостинг на наши сървъри.

Направете документите си достъпни само с няколко кликвания!

Управлението на правните действия в една компания или кантора може да бъде изключително оптимизирано чрез внедряването на софтуерно приложение, което да централизира огромния обем от информация по водените съдебните производства, да осигури лесно и бързо намиране на данни, както и да гарантира спазването на всички срокове и изпълнение на всички задачи.

Внедряването на подобно леко приложение, адаптирано изключително в съответствие с клиентската организация и нейната стратегия, позволява повишаване на оперативната ефективност, оптимизира ежедневната дейност, подобрява анализирането на данните и в същото време предоставя точна, подробна и навременна информация на мениджмънта.

Правният софтуер може да бъде инсталиран във Ваша среда или използван като услуга при хостинг на наши сървъри.

Технологизирайте рутината в правото!

Какво мислят клиентите за нас?

Референции на наши клиенти за нашата работа

Дейностите по договора бяха изпълнени професионално и в съответсвие, както с приложимите нормативни изисквания, така и с вътрешните изисквания на компанията.

Директор дирекция „Информационно обслужване“

Директор Информационно обслужване, , Пенсионноосигурително дружество
По време на съвместната ни дейност „Куикдокс“ ООД показа, че е надежден изпълнител, работещ с методичност и професионализъм. Препоръчваме „Куикдокс“ ООД като коректен партньор с ефективен стил на работа, разполагащ с компетентен и опитен екип.
Head of Operational Risk and Internal Control System Procurement Manager,, Лизингова компания
„Куикдокс“ ООД изпълни с компетентност и качество дейностите по договора за обработка (класифициране, подреждане, номериране на страници, индексиране, изготвяне на описи, етикиране).

Директор ТП НОИ – София – град

Директор,, ТП на НОИ