Създаване на електронни архиви | Сканиране, структуриране, индексиране, софтуер

quickdocs осигурява всички необходими дейности по електронно архивиране на документи:

  • подготовка на документите

  • дигитализация – сканиране или заснемане

  • структуриране на електронните документи

  • индексиране на електронните документи – описването им по критерии за търсене

Електронните документи могат да бъдат подготвени за импортиране в софтуер на клиента или да бъде предоставено решение за използването им (виж повече за quickSearch).

Oбработката на документите може да бъде извършена на място при клиента като  техниката се осигурява от quickdocs, а архивите продължават да под Ваш контрол по време на електронното архивиране.